Recent Submissions

 • General structure of aircraft engines and power plants 

  Garkusha, A.; Sirenko, F. (KhAI, 2014)
  This guide will be useful for students studying aircraft engine design in english. This guide addresses the base technical data, arrangement and construction of aircraft engines. Most diagrams let students get an overview ...
 • Теоретичні основи експлуатації мехатронних комплексів 

  Благодарний, М.П.; Внуков, І.П. (ХАІ, 2014)
  Розглянуто життєвий цикл мехатронних комплексів (систем) і основи організації їх експлуатації. Обґрунтовано показники надійності та готовності мехатронних систем. Наведено практичні рекомендації щодо організації експлуатації ...
 • Теорія і практика моделювання інформаційно-вимірювальних систем 

  Кошовий, М.Д.; Михайлов, А.Г. (ХАІ, 2014)
  Розглянуто особливості моделювання технічних об'єктів за допомогою ЕОМ. Описано алгоритми моделювання об'єктів статичних і динамічних систем. Викладено принципи побудови математичних моделей інформаційно-вимірювальних ...
 • Надійність обчислювальних систем 

  Кошовий, М.Д.; Шевченко, В.І. (ХАІ, 2014)
  Подано теоретичні відомості, таблиці, графіки, розрахункові формули, завдання для самостійної роботи й приклади розв’язання найбільш складних задач. Розглянуто основи класичної теорії надійності, а також метрологічної ...
 • Пристрої і методи контролю технологічних процесів 

  Благодарний, М.П.; Внуков, І.П.; Тимонькін, Г.М. (ХАІ, 2013)
  Наведено узагальнену структуру й інформаційні характеристики комп'ютерно-інтегрованих виробництв. Розглянуто засоби й методи контролю технологічних процесів, принципи будування, функціонування й характеристики датчиків для ...
 • Моделі інформаційної підтримки організаційних структур управління 

  Федорович, О.Є.; Попов, В.О.; Єременко, Н.В.; Синєбрюхова, Є.Ю. (ХАІ, 2013)
  Проведено аналіз методів і моделей інформаційної підтримки в організаційних структурах управління. Подано основи організаційних структур управління й наведено моделі прийняття управлінських рішень. Розглянуто моделювання ...
 • Проектування багаторівневої архітектури інформаційних управляючих систем 

  Федорович, О.Є.; Яшина, О.С.; Лутай, Л.М. (ХАІ, 2012)
  Запропоновано для вивчення сучасні підходи і методи системного проектування інформаційних управляючих систем (ІУС). Розглянуто етап системного проектування, на якому формується багаторівнева архітектура ІУС. Показано, що ...
 • Basic electrical engineering. Pt. 2 

  Zimovin, A.Y.; Postnikov, V.N.; Volchanskaya, L.I. (ХАІ, 2011)
  The second part of the manual has been prepared to suit bachelor and master syllabus. This part is devoted to studying structure, principle of operation, performance characteristics and main parameters of rotating ...
 • Моделювання організаційних систем управління ІТ-проектами 

  Федорович, О.Є.; Западня, К.О.; Назаренко, Т.М. (ХАІ, 2011)
  Проаналізовано організаційні системи управління IT-проектами та викладено методи їхнього дослідження. Наведено основи управління такими проектами. Проведено моделювання комунікаційних взаємодій учасників виконання IT-проекту. ...
 • Системи оброблення сигналів у комп'ютерно-інтегрованих виробництвах 

  Благодарний, М.П.; Внуков, І.П.; Лукашева, З.Т. (ХАІ, 2010)
  Розглянуто методи й засоби оброблення аналогових сигналів: процеси кодування, модуляції сигналів, проходження їх через канали зв´язку, фільтрації та розпізнавання, кодування й декодування, підвищення завадостійкості передачі ...
 • Aircraft as the controlled object 

  Gordin, A.G. (ХАІ, 2010)
  Initial data on aircraft as controlled objects are resulted. Stages of obtaining of analytical models of aircrafts for problems of projection of control systems, and also - examples of models are considered. For students ...
 • Електронна та мікропроцесорна техніка в метрології й інформаційно-вимірювальних системах 

  Цеховський, М.В.; Світличний, О.В. (ХАІ, 2009)
  Розглянуто архітектуру побудови мікроконтролерів фірми Atmel, структуру регістрів, таблиць конфігурації вбудованих блоків оброблення, перетворення й прийому-передачі даних, основні типові схеми ввімкнення й застосування ...
 • Теорія і практика планування експериментів 

  Кошовий, М.Д.; Михайлов, А.Г. (ХАІ, 209)
  Розглянуто особливості дослідження технічних об'єктів з точки зору теорії планування експериментів. Описано алгоритми моделювання статичних і динамічних експериментів, викладено принципи побудови математичних моделей ...
 • Компонентне проектування інформаційних управляючих систем 

  Федорович, О.Є.; Попов, А.В.; Западня, К.О.; Сергєєва, Ю.І. (ХАІ, 2009)
  Викладено сучасні методи управління проектами створення складних систем управління, які ґрунтуються на перспективному компонентному підході. Описано компоненти складних систем управління. Висвітлено досвід застосування ...
 • Linear continuous automatic control systems 

  Symonov, V.F. (ХАІ, 2008)
  Modern automatic control theory is presented for continuous linear stationary systems. Fundamental control principles and laws, mathematical descriptin and classification of systems are produced. The methods of stability, ...
 • Basic electrical engineering 

  Zimovin, A.J.; Postnikov, V.N.; Volchanskaya, L.I. (ХАІ, 2008)
  This manual has been prepared to suit bachelor, specialist and master curriculum. In the first part, calculation of linear and nonlinear electric and magnetic circuits is discussed. Each section includes theory, glossary, ...
 • Проектування цифрових контролерів 

  Джулгаков, В.Г.; Руденко, К.І. (ХАІ, 2008)
  Детально розглянуто різноманітні варіанти побудови систем збирання данних і керування технічними об'єктами на основі однокристальних мікроконтролерів. Особливу увагу приділено поєднанню апартних і програмно-логічних аспектів ...
 • Побудова лінійних математичних моделей об'єктів автоматичного управління 

  Піщухіна, О.О. (ХАІ, 2007)
  Подано теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи студентів, приклади побудови різних математичних моделей об’єктів автоматичного управління, задачі для виконання домашнього завдання. Для студентів денної ...
 • Засоби підвищення контролепридатності вимірювальної техніки 

  Дергачов, В.А.; Савельєв, А.С.; Анікін, А.М. (ХАІ, 2006)
  Викладено основні методи і засоби підвищення контролепридатності вимірювальної техніки: засоби підтримки процедур тестування та пошуку відмов, забезпечення достовірності передачі й обробки інформації за допомогою ...
 • Імовірнісні моделі промислової логістики 

  Попов, В.О. (ХАІ, 2006)
  Навчальний посібник складено з розділів, що містять теоретичні основи аналізу систем промислової логістики. Основна увага приділена моделям і методам теорії масового обслуговування. Наведено приклади, що ілюструють ...

View more