Now showing items 1-20 of 7017

  • Психологія управління в поняттях, ілюстраціях, коментарях 

   Научитель, О.Д.; Гулий, Ю.І.; Коцар, А.В. (ХАІ, 2016)
   Комплексно подано загальну характеристику сучасної психології управління. Розглянуто психологічні аспекти основних управлінських функцій, індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості й урахування ...
  • Психологія творчості 

   Яковенко, О.К.; Старовойт, Т.П.; Горецька, А.М.; Кочарян, І.О. (ХАІ, 2016)
   Подано розділи навчальної дисципліни з курсу психології творчості, у яких описано велику кількість означень і підходів до творчості як соціального, культурного й психологічного явища. Наведено дані щодо структури, фаз ...
  • Педагогіка 

   Бідюк, І.А.; Научитель, О.Д. (ХАІ, 2016)
   Наведено загальні основи педагогіки як науки, описано структуру педагогічного дослідження, а також види, засоби, методи, прийоми навчально-виховної діяльності, форми організації навчального процесу. Розглянуто проблеми ...
  • Профілактика короткозорості засобами фізичної культури 

   Дусенко, Д.І.; Малашенко, М.П. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто причини й фактори виникнення міопії. Запропоновано різноманітні засоби щодо профілактики цього захворювання у студентів. Наведено перелік побутових гігієнічних норм для запобігання виникненню й розвитку міопії. ...
  • Стратегічне управління 

   Калініна, О.М.; Гончар, І.О. (ХАІ, 2016)
   Висвітлено суть стратегічного управління підприємством, характеристику і мету аналізу зовнішнього середовища підприємства. Досліджено аналіз проміжного (галузевого) середовища організації. Подано аналіз внутрішнього середовища ...
  • Інноваційний розвиток 

   Гребенікова, О.В.; Дем'яненко, О.С. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто теоретичні аспекти інноваційного розвитку економічних систем, фактори його формування і методи вимірювання. Для студентів вищих і середніх закладів освіти, що спеціалізуються в галузі інвестування, фінансів ...
  • Аналіз господарської діяльності 

   Столярчук, Г.В. (ХАІ, 2016)
   Описано теоретичні засади й особливості сучасних методик аналізу господарської діяльності на промислових підприємствах. Розкрито зміст аналізу господарської діяльності за послідовністю й тематичними напрямами аналітичної ...
  • Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

   Бондарєва, Т.І. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто різні аспекти організації і технології здійснення зовнішньоекономічних операцій і оцінювання їхньої ефективності. Для студентів спеціальностей 6.030601 «Менеджмент і адміністрування» і 8.03060104 «Менеджмент ...
  • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 

   Татар, М.С. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва, особливості фінансування суб'єктів підприємництва різних форм організації бізнесу, формування власного капіталу підприємства, внутрішні джерела фінансування ...
  • Моделі надійності радіоелектронної апаратури 

   Бабаков, М.Ф. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто основні поняття й класифікацію з надійності, а також показники надійності технічних засобів, що відповідають чинним державним стандартам України. Описано основні вихідні моделі відмов елементів і систем рад ...
  • Авіаційне електрорадіоматеріалознавство 

   Попова, О.Г.; Пургіна, С.М.; Попов, Д.О. (ХАІ, 2016)
   Досліджено структуру і властивості провідникових, напівпровідникових, діелектричних і магнітних матеріалів. Наведено основні дані про методи вимірювання і принципи дії пристроїв. Подано методичні рекомендації щодо проведення ...
  • Соціальні аспекти в управлінні якістю 

   Бондаренко, Г.Г.; Глєбова, М.В.; Сіроклин, В.П.; Чернобай, Н.В. (ХАІ, 2016)
   Наведено матеріал, необхідний для аудиторної і самостійної підготовки студентів за такими основними темами соціальної відповідальності організації: організаційне управління; права людини; трудові практики; навколишнє ...
  • Інтегровані системи управління якістю 

   Сіроклин, В.П.; Чернобай, Н.В.; Бондаренко, Г.Г.; Глєбова, М.В.; Косач, Н.І. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто поняття інтегрованих систем управління, їхні види, принципи формування і етапи розроблення і впровадження. Наведено перехресні посилання на стандарти, які найчастіше об’єднують в інтегровані системи. Описано ...
  • Динаміка механізмів 

   Меньшиков, В.О.; Усик, В.В. (ХАІ, 2016)
   Розглянуто основні задачі динаміки механізмів. Наведено класифікацію й характеристику сил, які діють у них. Викладено методи силового розрахунку механізмів, визначено закони, режими й способи регулювання руху механізмів. Для ...
  • Components of aircraft power plant systems 

   Bezuglyi, S.; Sirenko, F.; Shevchenko, M. (KhAI, 2016)
   The synopsis deals with the general information about the construction of aircraft power plant accessories. The synopsis also contains the technical specifications, application range and operation principle of these ...
  • Gearboxes of helicopter power plants and turboprops 

   Garkusha, A.; Sirenko, F. (KhAI, 2016)
   The tutorial focuses on aircraft gearboxes, their classification, generic schemes and configurations. The authors describe the design and functions of gearboxes and their components, as well as structural features of ...
  • Strength analysis of blade root 

   Martseniuk, Y.; Sirenko, F. (KhAI, 2016)
   The tutorial addresses different constructive methods to secure impeller blades to the disks of GTE, advantages and disadvantages of the most used joints, methods of the root strength analysis. Manual also comprises ...
  • Planning of manufacturing metal-cutting processes. Calculations of operation dimensions 

   Knyazyev, M.K.; Markovych, S.E.; Bilokon, B.S. (KhAI, 2016)
   Organisational and methodical fundamentals for planning of manufacturing metalcutting processes are submitted. Algorithm for planning of manufacturing processes for production of parts from hardening and tempering, ...
  • Радіаційна екологія 

   Клеєвська, В.Л.; Кручина, В.В.; Поліщук, О.О. (ХАІ, 2016)
   Висвітлено питання радіоактивних перетворень речовини, впливу іонізуючого випромінювання на біологічні об’єкти, нормування радіаційної безпеки та захисту людини від впливу радіації. Для студентів вищих навчальних закладів ...
  • Моніторинг навколишнього природного середовища. Концептуальні положення й шляхи реалізації 

   Варламов, Є.М.; Квасов, В.А.; Брук, В.В.; Берешко, І.М. (ХАІ, 2016)
   Досліджено етапи становлення, теоретичні основи, класифікацію, принципи організації, науково-методичне й технічне забезпечення систем моніторингу навколишнього природного середовища, а також розглянуто питання побудови й ...