Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Physics for engineers 

  Karpov, Y.; Demenko, V.; Naumenko, O.; Sikuulskiy, V.; Taran, A. (ХАІ, 2008)
  The textbook contains theoretical information on optics, the science studying light, which is known to be a part of electromagnetic radiation spectrum.
 • Математичні методи логістики 

  Курєннов, С.С. (ХАІ, 2008)
  Запропоновано матеріал з математичних методів розв’язання задач логістики й управління запасами, рекомендований освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямів «Прикладна математика» і «Системний аналіз». ...
 • Варіаційні методи 

  Головченко, О.В.; Курпа, Л.І.; Ніколаєв, О.Г.; Ванін, В.А. (ХАІ, 2008)
  Запропоновано матеріал з теорії варіаційного числення і варіаційних методів, рекомендований освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямів «Прикладна математика» та «Системний аналіз». Наведено теоретичні ...
 • Analysis of pollutants in air within the territory of Ukraine using geostatistical methods 

  Butenko, O.; Topchiy, A. (ХАІ, 2023)
  Air quality has recently been of great concern, as it directly affects people's lives. Continuous monitoring of atmospheric air quality and forecasting the dynamics of its changes are essential steps in assessing its current ...
 • Раціональне проектування композитного кулябалону з полімерним лейнером 

  Івановський, В.С.; Івановська, О.В.; Буркун, С.В. (ХАІ, 2023)
  Проведено аналіз існуючих композитних балонів, виготовлених намотуванням армуючих матеріалів на полімерному сполучному. Аналіз показав, що методики проектування та технологія виготовлення циліндричних металокомпозитних та ...
 • Визначення максимальної глибини утяжки супертонких несучих обшивок сендвічевої панелі сонячної батареї космічного літального апарату 

  Гайдачук, В.Є.; Деменко, В.Ф.; Кондратьєв, А.В. (ХАІ, 2022)
  Континуальні утяжки супертонких обшивок є суто специфічними дефектами, які виявляються в процесі виготовлення сендвічевих панелей сонячних батарей космічних літальних апаратів. В даний час цим видам дефектів, як у плані ...
 • Розрахунково-аналітичне порівняння показників властивостей варіантів конструктивно-технологічних рішень трансверсальних з'єднань «метал + композит» 

  Тараненко, І.М. (ХАІ, 2022)
  В статті актуалізуються питання вибору варіантів для цільової оптимізації технологічної підготовки виробництва (ТПВ) для різних КТР реалізації складання метало-композитних деталей та вузлів з трансверсальними зв’язками. ...
 • Моделювання автоматичного польоту малого безпілотного літального апарату над лінією-маркером 

  Погудін, А.В.; Погудіна, О.К.; Биков, А.М.; Пластун, Т.А. (ХАІ, 2022)
  Предметом вивчення є процес автоматизації поведінки безпілотного літального апарату під час виконання польоту за заданим маркером внутрі приміщення. Метою є зменшення дистанції відхилення від курсу та зменшення часу на ...
 • Порівняльний аналіз та створення безпілотних літальних апаратів для формування макета ройової взаємодії 

  Погудін, А.В.; Бондарєв, М.С.; Погудіна, О.К. (ХАІ, 2021)
  Предметом вивчення є процес створення безпілотного літального апарата коптерного типу, який здатен виконувати автономний політ та використовуватись у приміщеннях для відпрацювання алгоритмів ройової взаємодії. Метою є ...
 • Анализ возможностей реализации модульного принципа создания модификаций воздушных судов и их эффективной эксплуатации в системе отечественных авиаперевозок 

  Гайдачук, В.Е.; Серебрянникова, В.Ю. (ХАІ, 2021)
  Известно, что воздушное судно приносит доход эксплуатирующей авиакомпании только тогда, когда находится в воздухе. Когда оно находится на земле, в аэропорту, авиакомпания несет большие затраты на его аэродромное обслуживание. ...
 • Quasi-one-dimensional mathematical model of processes in Hall effect and plasma-ion thrusters 

  Loyan, A.V.; Nesterenko, N.Y.; Zongshuai, G.; Zhihao, H. (ХАІ, 2021)
  Plasma-ion thrusters with a radial magnetic field in ionization chamber and Hall effect thrusters are electrostatic electric propulsion thrusters with closed electron drift. Axial symmetry in the dynamics of the components ...
 • Estimation of necessary wing loading of a mis-sile 

  Tsyriuk, O.A.; Tsaritsynskyi, A.A. (ХАІ, 2021)
  This article is dedicated to the development of a missile wing loading estimation technique that provides minimal propellant mass fraction and total mass of an aircraft while meeting tactical requirements.
 • Теорія керування 

  Андрусенко, О.М.; Ванін, В.А.; Головченко, О.В.; Кошовий, А.Г. (ХАІ, 2007)
  Запропоновано матеріал з теорії керування, рекомендований освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 0802 «Прикладна математика». Наведено теоретичні відомості та методи розв’язання задач з такої ...
 • Threaded joints 

  Chernyavsky, A.Y.; Pogorelova, Z.A. (ХАІ, 2006)
  Geometrical parameters and dimensions of a screw thread profile and thread classification are represented. Basic types of threaded joints applied in machinery are mentioned. Calculation methods of threaded joints ...
 • Linear algebra 

  Korolkov, K.Y. (ХАІ, 2006)
  Theoretical and practical questions connected with such important parts of the Higher Mathematics as Vector Algebra, and Analytic Geometry and Linear Algebra are considered. The material of these parts corresponds with ...
 • Інженерна і комп'ютерна графіка. Ч. 1 

  Кирюшко, В.І.; Федотенко, В.О.; Чумаченко, В.І. (ХАІ, 2005)
  Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Інженерна і комп’ютерна графіка», затвердженої методичною комісією з інженерної та комп’ютерної графіки при Міністерстві освіти і науки України для студентів ...
 • Structure and properties of steels and cast irons 

  Taranenko, I.M. (ХАІ, 2004)
  Textbook contains texts necessary for material revision, which is delivered in Russian according students educational specialty, for vocabulary increasing, improving skills for dealing with scientific texts, written and ...
 • Theory of Series 

  Koshovyy, G.I.; Gadjatskaja, S.O.; Polyakov, O.G. (ХАІ, 2004)
  This study aid deals with such important part of the Higher Mathematics as Series and consists of 4 chapters. The first chapter on number series contains theoretical material and exercises, the most of which are followed ...
 • Теорія ймовірностей. Приклади розв'язання задач 

  Чернишов, Ю.К.; Жолткевич, Г.М.; Халтурін, В.О.; Ярова, О.В. (ХАІ, 2004)
  Посібник складено на базі лекцій з теорії ймовірностей. Він висвітлює головні питання з даного курсу, які мають місце при розв’язанні практичних задач, пов’язаних з автоматичним керуванням, обробкою експериментальних ...
 • Multiple integrals and elements of the field theory 

  Koshovyy, G.I.; Korolkov, K.Y.; Rvachova, T.V. (ХАІ, 2003)
  Theoretical and practical questions connected with such important parts of the Higher Mathematics as Multiple Integrals and Vector Analysis are considered. The Material of these parts corresponds with the program of the ...

View more