Цифровой репозитарий научных и образовательных материалов Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт» обеспечивает накопление, хранение, распространение и постоянный, надежный и открытый доступ к академическим текстам профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, соискателей высшего образования и докторантов университета.

Для включения академических текстов в репозитарий необходимо:

ознакомиться с «Положением о цифровом институциональном репозитарии Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

зарегистрироваться: «Регистрация пользователя»

ознакомиться с инструкцией «Размещение материалов в dKhAIIR»

ознакомиться с «Авторским договором о передаче неисключительных прав на использование произведения»

С нормативно-правовыми документами можна ознакомиться по следующим ссылкам:

«Положение о Национальном репозитарии академических текстов»

«Об утверджении Регламента роботы Национального репозитария академических текстов»

По всем вопросам о работе в репозитарии обращаться в НТБ (читальный зал редких и ценных изданий ауд. 154 гл. корп.), тел. 788-45-29, 788-46-70,

Администратор репозитария: library.repository@khai.edu

 • Політична економія 

  Гаркуша, Ю.О.; Тур, І.Ю.; Шведова, Г.М. (ХАІ, 2011)
  Навчальний посібник написано згідно з нормативною програмою дисципліни «Політична економія». Дотримуючись міністерської програми з курсу політичної економії, автори прагнули показати зв'язок економічних законів, категорій ...
 • Зрівнювання геодезичних вимірів 

  Михайлова, В.Г. (ХАІ, 2011)
  Висвітлено теоретичні питання специфічних методик математичної обробки геодезичних вимірів. Сформульовано задачу зрівнювання багатьох виміряних величин. Викладено основи параметричного та корелатного способів її розв'язання. ...
 • Маркетинг: практикум із ситуаційного оцінювання ринку 

  Голованова, М.А.; Голованова, Л.М. (ХАІ, 2010)
  Посібник націлено на практичне поетапне вивчення основ маркетингу. Описано практичне застосування різних засобів та інструментів, необхідних для маркетологів будь-якого рівня. Матеріал подано у логічній послідовності. ...
 • Вибір параметрів космічних енергорушійних систем для маневрів з малою тягою 

  Нестеренко, С.Ю.; Шепетов, Ю.О. (ХАІ, 2009)
  Розглянуто найбільш типові космічні операції, для здійснення яких можуть бути використані рушійні установки відносно малої тяги. Наведено необхідний мінімум понять і закономірностей з галузі небесної механіки та космонавтики. ...
 • Методи та засоби вимірювання фізико-хімічних величин. Контроль якості твердих і рідинних речовин. Ч. 2 

  Заболотний, О.В.; Світличний, О.В. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто особливості технологічних процесів підготування нафти та твердих матеріалів, описано засоби вимірювань та контролю їхніх загальнотехнологічних параметрів. Приділено увагу впливу неінформативних параметрів на ...

Просмотреть больше