Цифровий репозитарій наукових та освітніх матеріалів Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний, надійний та відкритий доступ до академічних текстів професорсько-викладацького складу, науковців, здобувачів вищої освіти та докторантів університету.

Для включення академічних текстів до репозитарію необхідно:

ознайомитися з «Положенням про цифровий інституціональний репозитарій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

зареєструватися : «Реєстрація користувача»

ознайомитися з інструкцією «Розміщення матеріалів в dKhAIIR»

ознайомитися з «Авторським договором про передачу невиключних прав щодо використання твору»

З нормативно-правовими документами можна ознайомитись за наступними посиланнями:

«Положення про Національний репозитарій академічних текстів»

«Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів»

З усіх питань щодо репозитарію звертатися до НТБ (читальний зал рідкісних та цінних видань, ауд. 154 гол. корп.), тел. 788-45-29, 788-46-70,

Адміністратор репозитарію: library.repository@khai.edu

 • Політична економія 

  Гаркуша, Ю.О.; Тур, І.Ю.; Шведова, Г.М. (ХАІ, 2011)
  Навчальний посібник написано згідно з нормативною програмою дисципліни «Політична економія». Дотримуючись міністерської програми з курсу політичної економії, автори прагнули показати зв'язок економічних законів, категорій ...
 • Зрівнювання геодезичних вимірів 

  Михайлова, В.Г. (ХАІ, 2011)
  Висвітлено теоретичні питання специфічних методик математичної обробки геодезичних вимірів. Сформульовано задачу зрівнювання багатьох виміряних величин. Викладено основи параметричного та корелатного способів її розв'язання. ...
 • Маркетинг: практикум із ситуаційного оцінювання ринку 

  Голованова, М.А.; Голованова, Л.М. (ХАІ, 2010)
  Посібник націлено на практичне поетапне вивчення основ маркетингу. Описано практичне застосування різних засобів та інструментів, необхідних для маркетологів будь-якого рівня. Матеріал подано у логічній послідовності. ...
 • Вибір параметрів космічних енергорушійних систем для маневрів з малою тягою 

  Нестеренко, С.Ю.; Шепетов, Ю.О. (ХАІ, 2009)
  Розглянуто найбільш типові космічні операції, для здійснення яких можуть бути використані рушійні установки відносно малої тяги. Наведено необхідний мінімум понять і закономірностей з галузі небесної механіки та космонавтики. ...
 • Методи та засоби вимірювання фізико-хімічних величин. Контроль якості твердих і рідинних речовин. Ч. 2 

  Заболотний, О.В.; Світличний, О.В. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто особливості технологічних процесів підготування нафти та твердих матеріалів, описано засоби вимірювань та контролю їхніх загальнотехнологічних параметрів. Приділено увагу впливу неінформативних параметрів на ...

View more