Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Соціальні аспекти в управлінні якістю 

  Бондаренко, Г.Г.; Глєбова, М.В.; Сіроклин, В.П.; Чернобай, Н.В. (ХАІ, 2016)
  Наведено матеріал, необхідний для аудиторної і самостійної підготовки студентів за такими основними темами соціальної відповідальності організації: організаційне управління; права людини; трудові практики; навколишнє ...
 • Інтегровані системи управління якістю 

  Сіроклин, В.П.; Чернобай, Н.В.; Бондаренко, Г.Г.; Глєбова, М.В.; Косач, Н.І. (ХАІ, 2016)
  Розглянуто поняття інтегрованих систем управління, їхні види, принципи формування і етапи розроблення і впровадження. Наведено перехресні посилання на стандарти, які найчастіше об’єднують в інтегровані системи. Описано ...
 • Military logistics planning models for enemy targets attack by a swarm of combat drones 

  Fedorovych, O.; Kritskiy, D.; Malieiev, L.; Rybka, K.; Rybka, A. (KhAI, 2024)
  This article describes and investigates the planning aspect of military actions aimed at destroying enemy targets with the help of an attack drone swarm. This study attempts to solve the task of operational-tactical planning ...
 • Вимірювання витрати речовин 

  Косач, Н.І. (ХАІ, 2015)
  Наведено основи гідро- і газодинаміки стосовно вимірювання витрати речовин. Розглянуто теоретичні відомості про основні методи і засоби вимірювання витрати речовин, а також запитання для самоперевірки. Для студентів вищих ...
 • Метрологічне забезпечення експлуатації мехатронних комплексів 

  Благодарний, М.П.; Козлов, Ю.В.; Агаркова, С.А. (ХАІ, 2015)
  Розглянуто структуру мехатронних комплексів і систем, особливості метрологічного забезпечення їх експлуатації. Викладено питання практичного застосування окремих процедур метрологічної експертизи вузлів мехатронних систем, ...
 • Інформаційна підтримка логістики постачань виробничого підприємства 

  Федорович, О.Є.; Малєєва, О.В.; Єлізєва, А.В. (ХАІ, 2015)
  Посібник складено з розділів, що містять опис основних задач логістичного управління постачанням матеріально-технічного забезпечення виробничого підприємства, оптимізаційних моделей і методів лінійного й нелінійного ...
 • Методи та засоби вимірювання фізико-хімічних величин. Контроль якості твердих і рідинних речовин. Ч. 2 

  Заболотний, О.В.; Світличний, О.В. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто особливості технологічних процесів підготування нафти та твердих матеріалів, описано засоби вимірювань та контролю їхніх загальнотехнологічних параметрів. Приділено увагу впливу неінформативних параметрів на ...
 • Напівпровідникові та рідиннокристаличні пристрої відображення інформації 

  Заболотний, О.В.; Книш, В.О. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто питання розроблення систем індикації на семисегментних світлодіодних індикаторах, рідиннокристалічних дисплеях. Наведено приклади розрахунку статичного і динамічного типів індикації. Для студентів факультету ...